Monday, February 21, 2011

Sadulapassimise sügav elu


Saatsin täna välja tellimused sadulatele BlackCountry tehasesse. Need on "eritellimussadulad", mis tehakse hobuse järgi ja ratsaniku soovide kohaselt.
Kuid see kõik ei ole nii lihtne nagu võiks arvata. Jah sadulapassimisel on omad reeglid, meeletu hulk teooriat ja praktilisi võtteid. Kõige aluseks on hobuse anatoomia ja seejärel ratsaniku anatoomia, füüsika ning geomeetria.
Ükskõik kui sügavalt teadlik keegi sellest ka poleks ja kui hästi absoluutsele tõele vastavat teooriat me ka ei valdaks, tuleb paratamatult ette olukordi, kus see kõik ei maksa mitte midagi.
On olemas hobused ja on olemas sadulad, mis töötavad koos vastupidiselt igasuguse mõistuspärasuse reeglitele ning on sadulaid ja hobuseid, mis peaks absoluutselt kõigi reeglite kohaselt sobima, aga ei tee seda siiski.
Kirjutan seda kahel põhjusel. Esiteks seetõttu, et mõistaksite, et seisva staatilise hobuse seljaga sobiv sadul ei pruugi seda mitte sugugi olla siis kui hobune liigub. Ning teisalt seetõttu, et oleksite alati iseenda vastu ausad ja kuulaksite oma hobuseid. Just teie olete need, kes ütlevad, kas asjad toimivad. Sadulapassimine võib olla uskumatu väljakutse ja on kahtlemata meeskonnatöö sadulapassija, ratsaniku ja hobuse vahel, kus viimane sõna on alati viimatimainitul. Või vähemasti peaks olema.
Tänase postituse tänud lähevad Hillele, kes ikka ja jälle on nõus oma hobust kuulama ning alustama jälle kurnavat jada tõe otsinguil. Ühel päeval Hot ka saab öelda, et no te uskumault rumalad inimesed, lõpuks jõudsite siis tõeni. Oleme poolel teel sinna, saades aru, et Hoti selga ei saa midagi passida pelgalt kõigi maailma sadulapassimise seaduspärasusi kirjeldavate teooriate järgi. Oleme saanud aru, et hobuse selja kujuga kasvõi igal sentimeetril ühtiv sadul võib kutsuda esile hobuses esile rektsiooni, mida väljendab sama ilmekalt vaid reumaatilises valus inimene, kes üritab maast maha kukkunud münti võtta.
Ootame nüüd sadulat, mille loomisel on võetud arvesse kõik teadmised ja tähelepanekud. Loomulikult hoiame jälle hinge kinni selle hetke ajel, mil hobusel on vaba voli öelda, kas seekord oleme suutnud lahenda lahendamatu ülesande.

No comments:

Post a Comment