Sunday, November 7, 2010

Eesti Hobuse Kaitseühingu koosolek


Eile peeti Eesti Hobuse KAitse Ühingu juubelikoosviibimist.Tegevuse alustamisest on möödas juba kümme aastat. Selle ajaga on palju muutunud. Kümme aastat tagasi oli kogu tegevus suunatud sellete, et saaks eesti hobuse arvukust kuidagigi tõsta. See on läinud korda. Nüüd on aeg kvaliteedi tõstmise käes. Seetõttu on sel aastal olnud palju juttu hobuste ratsakasutusest ja rakendikasutusest, koolitamisest ning varustusest. 

Minu poolt väike ettekanne eesti hobuse sadula eripäradest. Esmakordselt Eestis sai tehtud katse hobuse peale tema luid joonistada. See toob muidu veidi ähmase luustiku ja selle liikumise osa hästi silme ette. Usun, et ükski seda pilti näinutest, et kahtle enam selles, et abaluu tõepoolest liigub ning, et sadul võib seda oluliselt takistada. 
Hobust sel korral päris pühademunaks ei maalinud kuid sadula seisukohast tähtsate elementide pildi sai ette manada küll. 

Koos tõdesime taas, et eesti hobuse eripäradeks olev lühike sadulakoht, väga võimas abaluu ning pahatihti ettepoole langev turjatu selg on olemas ja ei kao kuhugile. Seega võib öelda, et lihtsam on siiski sadulat "aretada". Hobuste aretuses võib ja peabki pöörama samuti tähelepanu suurimate probleemide, nagu väga lühikese selja vältimisele ning paremini väljendunud turjale näiteks.  

Samuti sai arutletud selle üle kuidas hooaegade lõikes suurusesse muutuva hobuse probleemidega toime tulla. Üleüldse ülekaalulisusest ja siis juba eesti hobuse ratsakasutusest. 

Sadulateemale järgnes TOndi ratsakooli õpilaste toredad demonstratsioonid eesti hobsute ning siis liiguti sujuvalt üle juba tuleva aasta tegevustele. Suurimaks eesmärgiks on võistlussarja taaselustamine. Seda nii takistus - kui ka koolisõidus. Arvestus vaid puhtatõulistele eesti tõugu hobustele, turjakõrguse piiranguta ning ratsanikele vanusepiiranguta. Tähtis on veid eesti tõugu hobune ise. Motiveerivaks elemendiks on asjaolu, et parimad saavad koha "eesti koondises" Leedumaal sügisel plaanitavale Läänemere põlistõugude võistlusele. Kogu projekt on alles mõttejärgus ja aktivistide ettepanekud ja kaasaitamise soovid on väga teretulnud. 
Näiteks sai mõeldud selle üle, et miks 80 cm tase kipub jääma paljudele laeks. Leidsime, et seda põhjustab ikkagi suuresti sõidutaseme mitte edasiarenemine, millele aitab kaasa võimalus võistelda madalates ja lihtsates parkuurides ajaj peale. Selle asemele pakuti, et võiks teha madalama parkuuri hindamiselementidele nagu see on kombeks paljudes muudes riikides. See võimldaks tõsta esile korretse sõitmise oskuse tähendust. 

No comments:

Post a Comment